وکالت جعل اسناد و مدارک

جعل اسناد و مدارک ، یکی از جرم‌هایی است که موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و ایجاد اختلال در نظام کشور شده و سبب ناکارآمدی اجتماعی جامعه است. اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند. جعل اسناد و مدارک ، استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومى، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیارى از ضررهاى مادى و معنوى است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد مى گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمى و اقتصادی کشور مى‌شود. جعل اسناد و مدارک از جرائم مطرح در جامعه می‌باشد و پرونده‌های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آن‌ها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است.

 

مشاوره حضورى با تعيين وقت قبلى مى باشد.

جهت تعيين وقت با شماره هاى زير تماس بگيريد :

٢٢٩٣٠٢٠٨ – 021  و   ٢٢٩٣٠٢٠9 – 021  و 09124596643

 

تعریف حقوقی سند و جعل

سند، هرگونه اطلاعاتی است که دردستگاه دولتی تولید شود یا به آن برسد و به طور دائمی درتصرف دولت باشد.

همچنین از نظر قضائی، سیاسی، اجتماعی، هنری و تاریخی، ارزش نگهداری داشته باشد. در واقع، سند، عبارت از واحدى از مواد حاوى اطلاعات، اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری است که به دست اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در رایانه، ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. در قوانین مدنی ایران، سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیله اثبات باشد.

گاهی به مطلق دلیل گفته می شود و در آن صورت، مترادف مدرک است.

در مجموع سند، میباید دو خصوصیت بارز داشته باشد تا اطلاق سند به آن ممکن باشد:

یکی این که قابلیت استناد داشته باشد و دیگر آن که محصول کار و اندیشه بشری باشد. البته باید توجه داشت براى این که نوشته‌اى سند محسوب گردد، نیازى نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود، بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. براى مثال، شخصى به دیگرى مبلغى وجه دستى مى‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت مى‌دارد؛ این نوشته اگر به امضاى طرف برسد – قابلیت استناد دارد و سند محسوب مى شود؛ گرچه بین این دو نفر اختلافى حاصل نشود و نیازى به طرح در مراجع قضائی نیز نباشد و این رسید، صرفا براى یادآورى اخذ شده باشد. در هر حال به عنوان سند تلقی می‌گردد.

مشاوره حضورى با تعيين وقت قبلى مى باشد.

جهت تعيين وقت با شماره هاى زير تماس بگيريد :

٢٢٩٣٠٢٠٨ – 021  و   ٢٢٩٣٠٢٠9 – 021  و 09124596643

انواع سند

  • سند در وجه حامل

    نوشته‌اى که امضاکننده آن تعهد مى‌کند، وجه یاوجوهى را درموعد معین، به هرکس که آن نوشته را ابراز دارد، بپردازد. یعنى دارندۀ آن، مالک آن شناخته مى شود.

  • سند رسمى

    سندى است که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک و یا دفترهای اسناد رسمى یا در نزد مرجعى ذیصلاح یا سایر مأموران رسمى، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونى تنظیم شده باشد.

  • سند عادى

    هر سندی که رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقی می گردد. در واقع، سندى که فاقد شرایط سند رسمی باشد، سند عادی است.

قانونگذار، از حیث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را به ۳ دسته رسمى، عادى و لازم‌ا لاجرا، تقسیم کرده است.

جعل، تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون دانسته شده است.

همچنین به قصد جا زدن آن به عنوان اصل، برای استفادۀ خود یا دیگری و به ضرر غیر صورت می گیرد. حقوقدان دیگری نیز، جعل را قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری در سند، نوشته یا هر چیز دیگر، به یکی از طرق مذکور در قانون نامیده است.

از دیدگاه قانونگذار، جعل عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ها، به قصد تقلب است. در جعل اسناد و مدارک ، باید توجه داشت که قلب حقیقت وقتی جعل می شود که مربوط به حکم سند یا مربوط به اموری باشد که سند یا نوشته، برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده است.

با استناد به قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل اسناد و مدارک می‌توان گفت که عبارتند از:

ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاى اشخاص رسمى یا غیررسمى، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الصاق نوشته‌اى به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگرى بدون اجازۀ صاحبش، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل براى استفاده خود یا دیگرى، به ضرر غیر و به قصد تقلب.

مصادیق قانونی جعل اسناد و مدارک

خراشیدن یا تراشیدن

این عمل، معمولاً با وسایلى مثل تیغ، چاقو و نظایر آن ها صورت مى گیرد.

یعنى جاعل حروفى را با کمک این وسایل، از روى نوشته یا سند محو مى کند. در عمل خراشیدن، جاعل بخشى از یک کلمه را از بین می‌برد. مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» مى سازد. ولى در عمل تراشیدن، جاعل کل کلمه را محو مى کند.

مثلاً نام یکى از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌نماید.

محو یا اثبات یا سیاه کردن

مقصود از محو، پاک کردن بخش‌هایى ازنوشته با وسایلى مثل مدادپاک کن، لاک غلط گیر ویا سایر مواد شیمیایی است.

منظور ازاثبات ،خارج کردن سند ازبطلان است، مثل این که مهر «باطل شد» را ازروی قبض پرداخت وجه پاک کنند. مقصود از سیاه کردن، ناخوانا کردنش با استفاده از جوهر یا موادى مانند آن است.

الحاق

در این مورد چیزى به سند می‌افزایند.

مثلاً رقمى در مقابل چک می‌گذارند یا با افزودن حرفی به کلمه، آن را به کلمه دیگرى تبدیل مى‌کنند. براى مثال، با افزودن «ی» به کلمه «حسن» آن را به «حسین» تبدیل می‌نمایند.

قلم بردن

در قلم بردن، لازم نیست حرف یا کلمه‌اى به سند اضافه شود.

بلکه امکان دارد جاعل با استفاده ازقلم، قسمت‌هایى از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا برروى آن خط بکشد.

دست بردن در تاریخ سند

در این جا جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب می‌اندازد.

مثلا تاریخ سفته را از ۸۲/۱/۴ به ۸۳/۲/۴ تبدیل می‌کند.

الصاق

در این جا جاعل، بخش‌هایى از نوشته را به بخش‌هایى از نوشته دیگر پیوند می‌زند و منظم‌ می‌کند.

به نحوى که حالتى به وجود می‌آید که خواننده، آن را نوشته‌اى واحد تصور می‌نماید. براى مثال، امضایى از یک نوشته را به متن پیش‌نویس امضا نشده‌ای، ضمیمه می‌کند و مى‌چسباند.

به‌کار بردن مهر دیگری

در این حالت جاعل، مهرفرد دیگرى (مثل مهر شرکت، اداره یا فرد عادى) رابدون اجازه صاحبش مورد استفاده قرار مى‌دهد.

مجازات جعل اسناد و مدارک

جعل سند از جمله جرم‌های کیفری است که قانون‌گذار در موارد مختلف مجازات متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است:

جعل اسناد عادی مانند چک و قولنامه: ۶ ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون تومان
جعل اسناد دولتی: ۱تا ۱۰ سال حبس

جعل اسناد و مدارک از جمله جرم‌هایی است که ثابت کردن آن طی پروسه‌ای طولانی و نیازمند کارشناسی است و معمولا افراد برای اثبات کردن جعل سند دچار مشکل و در اغلب موارد ناکام هستند. باید توجه داشت که هر امری برای رسیدن به سر منزل مقصود نیازمند ابزار و فرد مناسب است. بنابراین در صورتی که در پرونده جعل اسناد درگیر هستید با انجام مشاوره حقوقی تخصصی و مناسب و ارجاع آن به وکیل جعل اسناد و مدارک بار روانی ناشی از پرونده را کاهش داده و شانس خود را در پیروزی در این پرونده‌ها افزایش دهید.

مشاوره حضورى با تعيين وقت قبلى مى باشد.

جهت تعيين وقت با شماره هاى زير تماس بگيريد :

٢٢٩٣٠٢٠٨ – 021  و   ٢٢٩٣٠٢٠9 – 021  و 09124596643