وکالت حضانت فرزند

حضانت فرزند عبارت است حق به کار بردن ابزار و وسایل لازم برای بقاء، نمو، بهداشت جسمی، روحی برای فرزند و همچنین اموری چون تامین خوراک و پوشاک، استحمام و نظافت نیز می باشد. هر آن چه که مطابق اقتضای سن کودک، در نگهداری و مواظبت وی لازم است و باید انجام گیرد.

مشاوره حضورى با تعيين وقت قبلى مى باشد.

جهت تعيين وقت با شماره هاى زير تماس بگيريد :

٢٢٩٣٠٢٠٨ – 021  و   ٢٢٩٣٠٢٠9 – 021  و 09124596643

ویژگی‌های حق حضانت

در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی چنین آمده است که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ماده ۱۱۷۲ اعلام می‌دارد هیچ یک از ابوین حق ندارند درمدتی که طفل به عهده آن‌هاست از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم: نگهداری طفل را به هریک از ابون که حق حضانت به عهده اوست، الزام کند.

همچنین، ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی بیان می‌کند:

تا زمانی پدر و مادر زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حق حضانت فرزند با آنان است. هیچ یک از خویشان پدری یا مادری نمی‌توانند در این مورد ادعایی کنند.

شرایط حضانت فرزند

در مورد حضانت قواعد و اصول زیر مطرح است:

تا سن ۷ سال چه برای دختر و چه برای پسر اولویت نگهداری با مادر بوده و در طی این مدت نفقه فرزند بر عهده پدر می‌باشد. مگر آن که زن و شوهر با یکدیگر توافق دیگری کرده باشند.

پس از رسیدن طفل به ۷ سال طبق قانون نگهداری با پدر است. اما معمولا در این گونه دو طرف بر سر حضانت با یکدیگر توافق کرده و دادگاه نیز توافق زن و شوهر بر سر نگهداری فرزند را معتبر و محترم می‌شمارد.

موارد سلب حضانت طفل از والدین

درصورتیکه سلامتی جسمی و اخلاقی فرزند به واسطه عدم نگهداری صحیح ویا انحطاط اخلاقی پدر و مادر طفل درخطر باشد؛ دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضایی، در مورد حق حضانت طفل تصمیم بگیرد. موارد سلب حق حضانت از والدین به شرح زیر است:

  • اعتیاد مضر به الکل، مواد مخدر و قمار

  • ابتلا به بیماری‌های روانی

  • مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا

  • سوء استفاده از طفل در مشاغلی مانند قاچاق، تکدی‌گری

  • ازدواج مجدد مادر

  • ارتداد مادر یا پدر

  • ضرب و جرح خارج از حد متعارف به صورت مکرر

مشاوره حضورى با تعيين وقت قبلى مى باشد.

جهت تعيين وقت با شماره هاى زير تماس بگيريد :

٢٢٩٣٠٢٠٨ – 021  و   ٢٢٩٣٠٢٠9 – 021  و 09124596643

قانون حمایت از خانواده در مورد حضانت

پدر یامادر یا کسانیکه حق حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل رابه شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر ببرند.

همچنین غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب ؛ اما اجرای این قانون در عمل مشکلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود. در صورتیکه طرفی که دارای حق حضانت فرزند است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد: برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود. عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد. بموجب آن اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع کند:

به مجازات از۳ تا ۶ماه حبس یابه جزای نقدی ازیک میلیون و پانصدهزار ریال تاسه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

علاوه بر این ماده واحده مربوط به حق حضانت، مصوب ۱۳۶۵ بیان می‌کند:

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حق حضانت طفل بر عهده کسی قرار گیرد؛ پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود؛ یا ازاسترداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید. در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.

شرایط ملاقات طفل پس از طلاق

درزمان طلاق دادگاه درمورد اینکه حق حضانت طفل که برعهده پدر یامادر قرار گیرد، تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

همچنین در مورد نحوه ی ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید. طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. چنانچه این موارد درحکم دادگاه لحاظ نشده باشد، هریک ازپدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند. تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. درقانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال رابا توجه به وضع اخلاقی ومالی طرفین معین کند. اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید. همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.

دادگاه رسیدگی به دعاوی حضانت فرزند

به موجب بند و لوایح قانونی زیر:

  • بند ۷ ماده واحده ی قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی
  • ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
  • بند ب ماده ۴ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن ۱۳۸۰

حق حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

مشاوره حضورى با تعيين وقت قبلى مى باشد.

جهت تعيين وقت با شماره هاى زير تماس بگيريد :

٢٢٩٣٠٢٠٨ – 021  و   ٢٢٩٣٠٢٠9 – 021  و 09124596643